ประกาศโรงพยาบาลภูเวียง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างจ้างเหมา(รายเดือน)

5ส. ร่วมใจ สร้างวินัย ให้องค์กร โรงพยาบาลภูเวียง 27 ก.ย.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)